Vacature MR

Vacature MR

Sinds jaar en dag heeft onze school een actieve en betrokken medezeggenschapsraad, de MR van onze school bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Binnen de oudergeleding is er vanaf aankomend schooljaar plek voor een nieuwe actieve ouder. Mocht je hierin interesse hebben dan vragen wij je om dit kenbaar te maken middels een email aan de MR. Indien je vragen hebt over wat de MR doet en waarom de MR jouw tijd waard is dan kan je deze stellen aan de huidige leden van de MR (Nicole van Aalten – Bele, Floris Daamen of Dominique ten Haaf).

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende (instemmende) rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur. Op de Kerckeboschschool hebben we een actieve meedenkende MR en we komen ongeveer 7 maal per jaar bij elkaar.

Wat bespreekt de MR onder andere?

 1. vaststelling van de onderwijstijden

 2. vaststelling van de schoolgids

 3. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang (TSO): de lunch

 4. vaststellen of wijzigen van een schoolreglement

 5. vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren

 6. wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

 7. de begroting

 8. hoe in samenspraak met de schoolleiding de kwaliteit van lesgeven waarborgen

Meedenken en meedoen

Enkele voorbeelden:

 1. de verkeersveiligheid rond de school

 2. het opstellen van protocollen, denk aan gedragsprotocol, dyslexieprotocol etc

 3. het schoolplein

 4. besteding van werkdrukgelden

Heb je interesse dan zien we je reactie graag tegemoet. De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.